Title
powrót do oferty
druk cyfrowy - icona

Regulamin

1. ZAMÓWIENIE

Do realizacji Państwa zlecenia potrzebujemy zamówienia.
Zamówienie powinno być dostarczone pisemnie: e-mailem, faksem lub dostarczone osobiście. Zamówienie powinno zawierać:

  • pełne dane Klienta,
  • wszelkie niezbędne informacje dotyczące zamówienia,
  • preferowana dostawa, np.: przesyłka kurierska, Poczta Polska wraz z miejscem dostawy lub odbiór osobisty.

Do zamówienia powinny być dostarczone materiały do druku, np.: plik pdf (przygotowany zgodnie z wytycznymi wyszczególnionymi na stronie internetowej w dziale Jak zlecić). Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.

Drukarnia Cyfrowa Europrint zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń.


2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKOŚĆ
Prace w formie elektronicznej drukowane są w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Jakiekolwiek zmiany w dostarczonych materiałach Drukarnia Cyfrowa Europrint dokonuje jedynie na zlecenie Klienta, o ile takowe są możliwe. Jednak w takim przypadku poprawiona wersja musi zostać zatwierdzona przez Klienta. Na akceptacji powinny znajdować się: nazwa Klienta, imię i nazwisko osoby zatwierdzającej zmianę oraz data. Drukarnia Cyfrowa Europrint nie ponosi odpowiedzialności:

  • za jakość i opóźnienia w realizacji zlecenia, w przypadku gdy materiał został dostarczony przez Klienta: niekompletny lub niewłaściwie przygotowany
  • za jakiekolwiek rozbieżności kolorystyczne, jeżeli nie został wykonany wydruk próbny zaakceptowany przez Klienta. Wydruk próbny jest wydrukiem wykonanym w Drukarni Cyfrowej Europrint.
  • za błędy wynikające z błędnego działania sterowników bądź oprogramowania Klienta. Aby zapobiec tego typu sytuacji, zalecamy stosowanie sprawdzonych sterowników i oryginalnej wersji oprogramowania
  • błędy powstałe przy druku z plików otwartych (szczególnie pliki pakietu MS Office)
  • treść plików (błędy ortograficzne, stylistyczne, rzeczowe itp.)

3. TERMINY
Termin realizacji zleceń jest liczony od momentu dostarczenia kompletnych materiałów do druku. Termin ten nie obejmuje czasu, jaki jest potrzebny na dostarczenie zrealizowanego zlecenia do Klienta.
Wszelkie inne terminy będą uzgadniane indywidualnie.
Drukarnia Cyfrowa Europrint zobowiązuje się każdorazowo informować Klienta o wystąpieniu ryzyka opóźnienia realizacji.

4. CENY
Podane ceny produktów są cenami netto, do których doliczyć należy 23% VAT. Na stronie internetowej podane ceny nie uwzględniają ewentualnego przygotowania do druku, wykonania projektu, jak również przesyłki.
Cena skalkulowana przez Klienta na stronie internetowej, jest ceną orientacyjną. Drukarnia Cyfrowa Europrint zobowiązuje się do potwierdzenia ostatecznego kosztu wykonania zlecenia. W przypadku braku potwierdzenia, Klient ma prawo do zapłaty tylko wartości wynikającej z oferty internetowej.
Drukarnia Cyfrowa Europrint zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach bez uprzedzenia.
Jeżeli cena ulegnie zmianie w trakcie realizacji, Drukarnia Cyfrowa Europrint zobowiązuje się do wykonania zlecenia w cenie, w jakiej zostało skalkulowane w trakcie jego przyjęcia. Wyceny potwierdzone i oferty cenowe przedstawione w formie elektronicznej lub pisemnej przez Drukarnię Cyfrową Europrint mają ważność jeden miesiąc od datowania pisma lub potwierdzenia.


5. PŁATNOŚCI
Podstawową formą płatności jest przedpłata na podstawie faktury pro-forma. W przypadku stałych klientów istnieje możliwość zapłaty gotówką przy odbiorze. Klienci, którzy już realizowali zlecenia w Drukarni Cyfrowej Eurorprint, mają możliwość uzyskania odroczonego terminu płatności po podpisaniu umowy o współpracy.
Drukarnia Cyfrowa Europrint ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia, jak również wykonania kalkulacji czy potwierdzenia ceny zlecenia Klientowi, który nie ma uregulowanych należności.

6. DOSTAWA
Zrealizowane zlecenia można odebrać w Drukarni Cyfrowej Europrint. Na życzenie Klienta dostarczymy ją kurierem lub Pocztą Polską. Przesyłki wysyłane są w dni robocze. Należność za przesyłkę jest doliczana do faktury, kurier (oprócz ewentualnej kwoty pobrania, wynikającej z faktury) nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. Możliwa jest także dostawa firmą kurierską wskazaną przez Klienta. Przesyłka taka jest wysyłana wówczas na koszt odbiorcy.

7. REKLAMACJE
Reklamacje zrealizowanego zlecenia należy zgłosić do 7 dni roboczych od dnia odbioru zlecenia. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych. Drukarnia Cyfrowa Europrint zobowiązuje się do pisemnego uzasadnienia w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji.
Drukarnia Cyfrowa Europrint ma prawo do negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jeżeli nie zostanie zwrócone 100% zrealizowanego nakładu.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół szkodowy poświadczony przez przewoźnika oraz niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Drukarnie Cyfrową Europrint. W przypadku uzasadnionej reklamacji Drukarnia Cyfrowa Europrint zaproponuje Klientowi: poprawienie pracy lub obniżenie ceny ewentualnie zwrot kosztów druku, a także pokrywa koszty przesyłek związanych z reklamacją.

8. Kontakt
Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00
tel./faks 061 8337 385
e-mail: biuro@eprint.com.pl

Drukarnia cyfrowa Europrint